Våre tjenester

 

REGNSKAP

Regnskapet skal være et nyttig instrument for å styre bedriftens utvikling. En av våre kjerne-oppgaver er derfor å tilrettelegge og gjennomføre en korrekt, effektiv regnskapsførsel som samtidig gir et godt grunnlag for økonomisk styring og planlegging.

Vår regnskapsservice består bl.a. av:

* Bilagsbehandling, både elektronisk og manuelt

* Remittering og manuelle betalingsoppdrag

* Kontrollarbeid, avstemminger

* Rapportering, herunder regnskapsrapportering og avgiftsrapportering

LØNN

Vi beregner og utbetaler lønn for alle typer virksomheter en eller flere ganger pr. måned, basert på mottatte opplysninger og lønnsgrunnlag. Dette innebærer også eventuelle utleggsrefusjoner, rapportering av opplysninger via A-melding, og oppfølging av refusjoner i forbindelse med fravær.

FAKTURERING

Hurtig fakturering gir bedre likviditet og reduserer risikoen for tap. Lar du oss utføre løpende fakturering, frigjør du dessuten verdifull tid. Vi fakturerer innen avtalte frister med utgangspunkt i mottatte fakturagrunnlag, ordre eller pakkseddel. Det er også mulig for våre kunder å fakturere i eget system for deretter å overføre alle transaksjoner elektronisk til oss i avtalt format.

Et annet alternativ er at kunde etter avtaleinngåelse får pålogging til våre systemer og på denne måten kan fakturere selv.

En god likviditet i virksomheten er også avhengig av at utestående fordringer følges opp raskt og effektivt, med purring og renteberegning. Vi tilbyr ordinær fordringsservice, uavhengig av løpende fakturering. Ved behov har vi også rutiner for videresending av fordringene for rettslig inndrivelse.

ÅRSOPPGJØR

Vi utarbeider selvangivelse og andre likningspapirer for AS, ENK mm, samt offisielt regnskap med noter til Brønnøysund, enten det er i samarbeid med revisor eller på egen hånd av våre egne ansatte. Vi kan bidra med hele eller deler av prosessen ut i fra hva som er ønskelig.

ANDRE TJENESTER

Vår erfaring er at mange kunder opplever behov for supplerende tjenester i kjølvannet av de tradisjonelle regnskapsaktivitetene. Vi bistår gjerne med bl.a.:

* Budsjettering

* Firmaregistrering/nyetableringer

* Opphør/avvikling

* Protokoller

* Andre administrative rutiner

Våre ansatte

 

MONA SARHEIM STALLVIK
Daglig leder/autorisert regnskapsfører

E-post: mona@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 16

KJELL SARHEIM
Regnskapsmedarbeider

E-post: kjell@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 15

KARI MYREN
Regnskapsmedarbeider

E-post: kari@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 13

MERETE OTERHALS BERG
Autorisert regnskapsfører

E-post: merete@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 20

KARIN B. BRUNGOT
Regnskapsmedarbeider

E-post: karin@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 17

 

 

 

 

 

 

 

MAY BRITT GRUTSÆTER
Autorisert regnskapsfører

E-post: maybritt@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 18

ERLEND GOSSE STEEN
Regnskapssekretær

E-post: erlend@collegium-regnskap.no
Telefon: 73 90 39 10

Har du behov for regnskapstjenester?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

[ceres_button_solid button_label=”Kontakt oss” button_size=”lg” button_icon_position=”left” button_float=”none” button_fill_effect=”center-diagonally” button_label_color=”#ffffff” button_label_hover_color=”#222222″ button_background_color=”#018fd5″ button_background_hover_color=”#ffffff” button_url=”url:%2Fkontakt||”]